บริการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Classification)


กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ เปิดให้บริการวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ e-Consult เพื่อให้สามารถดำเนินการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ต่อกองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป


ลำดับ

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

1

เครื่องมือจัดประเภทผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง (Interactive decision tools)

coming soon

2

Online tools designed to assist you classify your product type

coming soon

3

ผลการวินิจฉัยกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Case studies)

coming soon

4

Product classification examples

coming soon


ท่านยังไม่สามารถจัดประเภทได้ใช่หรือไม่ ท่านสามารถขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ e-Consult


e-consult.png