ติดต่อ

กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

ที่อยู่ : กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 8 

88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02 590 7000  (ต่อหมายเลขภายใน 5 หลัก)

เวลาทำการ 8.30 - 16.30 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

phone.svgงานสารบรรณ

ต่อ 97628, 97630

 

phone.svg งานการเงินและพัสดุ

ต่อ 71807

กลุ่มพัฒนาระบบ
 

phone.svg ต่อ 71805

กลุ่มให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม
 

phone.svg ต่อ 71808, 71809, 71810, 71811, 71814

Line.svg  Line official : https://lin.ee/WOKLr1K หรือ Line ID : @consult_fda

mail.svg  econsultcenter@fda.moph.go.th

 

หมายเหตุ : ใช้สำหรับแจ้งปัญหาติดต่อสอบถาม มิได้ให้บริการข้อมูลทางวิชาการหรือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มงานบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 

phone.svgติดต่อ Co-PTL

ต่อ  71816

 

phone.svgศูนย์บริการ OSSC

(ประชาสัมพันธ์) 

ต่อ  79901, 79902

 

phone.svgงานบริหารการประเมิน

ต่อ  98042

 

phone.svgCounter Servicer

(ติดตามคำขอที่ยื่น OSSC)

ต่อ  79920, 79921

   Line.svg Line official : @ossc_fda   

mail.svg    e-Mail : ossc@fda.moph.go.th