บริการระบบ E-consult
12 กรกฎาคม 2566

p3.png  p4.png

1.      สมัครใช้บริการ  คลิก

 

2.     ขอเปิดสิทธิ์

>> ยื่นเอกสารตามประเภทบุคคล ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

(สำหรับประชาชนทั่วไป, ผู้ประกอบการ, นักวิจัย)

กรณีนิติบุคคล ผู้รับมอบอำนาจ

(สำหรับผู้แทนหน่วยงาน, ตัวแทนรับขึ้นทะเบียน, นักวิจัยที่ยื่นคำขอในนามหน่วยงาน

 

>> ยื่นได้ที่

o ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One stop service center; OSSC) อาคาร 6 ชั้น 5 ตึกสานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000

o อีเมล econsultcenter@fda.moph.go.th ระบุชื่อเรื่อง “ขอเปิดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ”

                   

                    3.      ยื่นคำขอผ่านระบบ E-consult  คลิก
                            (กรณีสมัครและเปิดสิทธิ์แล้ว เท่านั้น)

 

                   คู่มือและวีธีการใช้งานระบบ (สำหรับผู้ประกอบการ)  คลิก

 

                    ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งาน

o   โทรศัพท์ 02-590-7614 ตามวันและเวลาราชการ 8.30-16.30 น.

o   Line official กด https://lin.ee/8sYrsod

Rectangle 27619.png

 

                                      ที่อยู่และการเดินทาง

o   อาคาร 6 ชั้น 4 และ 5 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

o   รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีม่วง สถานีกระทรวงสาธารณสุข, สถานีแยกติวานนท์

p2.jpg