ภาพรวมสถิติการให้บริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ


No.

ชื่อเอกสาร

Date

ดาวน์โหลด

1

ผลรวมการให้บริการ ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566

15/04/66

pdf.svg


สถิติการให้บริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ประจำเดือน


No.

ชื่อเอกสาร

Date

ดาวน์โหลด

1

สถิติให้บริการ ​เดือน ตุลาคม 2565

15/11/65

pdf 1.png

2

สถิติให้บริการ เดือน พฤศจิกายน 2565

15/12/65

pdf 1.png

3

สถิติให้บริการ เดือน ธันวาคม 2565

15/01/66

pdf 1.png

4

สถิติให้บริการ เดือน มกราคม 2566

15/02/66

pdf 1.png

5

สถิติให้บริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

15/03/66

pdf 1.png

6

สถิติให้บริการ เดือน มีนาคม 2566

15/04/66

pdf 1.png

7

สถิติให้บริการ เดือน เมษายน 2566

15/05/66

pdf.svg

8

สถิติให้บริการ เดือน พฤษภาคม 2566

15/06/66

pdf.svg

9

สถิติให้บริการ เดือน มิถุนายน 256610

สถิติให้บริการ เดือน กรกฎาคม 256611

สถิติให้บริการ เดือน สิงหาคม 256612

สถิติให้บริการ เดือน กันยายน 2566